Why Anamol Feed

 • उच्चस्तरिय स्वचालित मेशीनबाट दाना उत्पादन भएका ।
 • निश्चित तापक्रममा Steam Boil स्वचालित मेशीनबाट दाना तयार हुने हुँदा पशुपंछीमा लाग्नसक्ने बिभिन्न जातका रोग लाग्ने सम्भावना कम हुनुको साथै पशुपंछीमा रोग निरोधक क्षमता बढ्ने बिश्वास भएका ।
 • दानाको गुणस्तर नियन्त्रणमा आफ्नै अत्याधुनिक प्रयोगशाला भएको । प्रयोगशालामा परीक्षण पश्चात बजारमा आउने ।
 • अनुभवी बिशेषज्ञको प्रतक्ष्य निगरानीमा दाना तयार भएका ।
 • दाना गुणस्तर तथा सन्तुलीत भएको ।
 • अनुभवी बिशेषज्ञबाट प्राबिधिक सेवा उपलब्ध हुने तथा नियमित बजार अनुगमन गरिने ।
 • कृषक तथा उपोभोक्ताबाट प्राप्त सुझाब एबं प्रतिक्रिया सहर्स स्वीकार गरिने ।
 • नेपालको सबै डिलरमा ढुवानीको ब्याबस्था मिलाइने ।
 • ब्रो कुखुराको दाना, लेयर्स दाना, ग्यारेन्टी दाना, गाइ , भैंसी, भेडाबाख्रा, माछा तथा बंगुरको दाना यसका उत्पादन हुन । कुखुराको दाना Pellete, Mass feed आदि माग अनुसार डिलरहरुकोमा समयमा उपलब्ध गराउन सकिने ।
 • नेपालको एकमात्र कृषि तथा पशु बिज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर चितवनमा यस अनमोल दाना पशुपंछीलाई प्रयोग गर्दै आइरहेको ।
 • गुणस्तरमा हाम्रो प्रतिबद्धता अनमोल दानाको slogan हुनेछ ।