Diseases and Solutions Pulloram or Salmonellosis

लक्षणहरु

  •     चल्लाले सेतो छेर्ने र मलद्धारमा सुली टाँसिएको हुन्छ ।
  •     दानापानी कम खान्छ, कुखुरा अलि झोक्राएको देखिन्छ ।
  •     मृत्युदर १०–४०% सम्म हुने सम्भावना रहन्छ ।

रोकथाम

  •     औषधि उपचार प्राबिधिक सर–सल्लाहमा गर्नुपर्छ ।