Diseases and Solutions Gambaro

लक्षणहरु

  •     यो रोग एक्कासी देखापर्न सक्छ ।
  •     रोग लागेका कुखुराहरु झेक्राएर बस्ने, प्वाँख गुज्मुजिएको हुनु, मलद्धार वरिपरि सुली टाँसिएको देख्न सकिन्छ ।
  •     कुखुरा टाउको झुकाएर बसेको हुन्छ र साथै ज्वरो आउने र आँखाबाट पानी बगेको हुन्छ ।
  •     कुखुराले पहेंलो छेर्ने गर्छ ।
  •     कुखुरा १०–२५%  सम्म मर्ने गर्छ र रोग लागेको ५–७ दिनमा अत्यधिक मर्ने गर्छ ।

रोकथाम

  •    समयमा खोप
  •     भित्र र बाहिर नियमित सरसफाइ
  •     रोग लागेको कुखुराहरु मभजथमचबतभ हुने भएकोले पानी खुवाउन बिशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
  •     रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने भएकाले Immuno Modulator पनि खुवाउनु पर्छ ।
  •     बिशेषज्ञको सल्लाहले मृत्युदर केही कम गर्न सकिन्छ ।