Diseases and Solutions Colibacillosis

लक्षणहरु

  •     दाना कम खानो र झोक्राएर बस्ने ।
  •     सिउर फिक्क हुने र झोक्राएर बस्ने ।
  •     हरियो वा सेतो पातलो सुलु छेर्ने ।
  •     मलद्धार वरिपरि सुली लटपटिने ।

रोकथाम

  •     प्राबिधिकको सिफारिसमा एन्टिबायोटिकहरु खुवाउने ।
  •     पानी शुद्धीकरण गर्ने औषधि राख्ने ।
  •     तुरुन्त पशु डाक्टरलाई जानकारी गराई निजको सल्लाह अनुसार उपचार शुरुपगर्नुपर्ने हुन्छ ।