Benefits Of Anamol Feed

  • अनमोल फड्सको मुख्य उत्पादन एभििभतभ दाना भएकाले यो दाना गोटीको रुपमा हुने हुँदा Dust उडेर जाने समस्या नहुने अवस्था , भण्डारणमा Loss नहुने ।
  • उच्च स्तरीय प्रबिधिबाट उत्पादन भएको हुँदा भण्डारणमा बिशेष ध्यान दिन सकेमा लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने ।
  • यस दाना उत्पादन गुणस्तरलाई ध्यान दिइने हुँदा पशुपंछी आदी समानुपातिक शारिरीक बिकास र बृद्धिमा एकरुपता हुने ।
  • स्वचालित मेशिनबाट Steam Boil गरी निश्चित तापक्रममा दाना उत्पादन हुने हुँदा पशु तथा पंछीमा लाग्न सक्ने बिभिन्न जातका रोग किराहरु लाग्ने संम्भावना कम हुनुका साथै रोग निरोधक क्षमता बढ्ने बिश्वास गरिएको छ ।